CAD-konvertering med modeller tagna från Grabcad. Robotarm, bord, diverse smådetaljer modellerade i 3DS Max. Compositing i Nuke. Klipt och småputs i After Effects. Rendering med Corona.
Back to Top