CAD-konvertering, texturerad i Substance Painter och ljussatt samt animerad i 3DS Max.
Back to Top